Uvjeti korištenja

Posljednja verzija: 15. listopada 2008.

1. Time što koristite ovaj internetski Portal suglasni ste s ovim Uvjetima

Vaš pristup i korištenje ovog internetskog Portala podložno je slijedećim Uvjetima korištenja kao i svim važećim zakonima i propisima. Dolaskom na internetski Portal i korištenjem istoga prihvaćate ove Uvjete korištenja, bez ograničenja ili kvalifikacije, te priznajete da je ovim Uvjetima prestao važiti svaki drugi sporazum između vas i društva The Coca-Cola Company u vezi s predmetom ovih Uvjeta. Ukoliko niste suglasni te ove Uvjete korištenja ne prihvaćate, bez ograničenja ili kvalifikacija, molimo vas iziđite s internetskog Portala.

2. Vlasništvo sadržaja

Internetski Portal kao i cjelokupni njegov sadržaj uključujući, ali ne i ograničeno time, sve tekstove i slike (u daljnjem tekstu „Sadržaj“) vlasništvo su i autorsko pravo društva The Coca-Cola Company ili drugih sa svim pridržanim pravima osim ako što drugo nije navedeno. Svaki Sadržaj koji je robna marka, logo ili uslužna marka isto su tako bilo registrirane ili neregistrirane robne marke društva The Coca-Cola Company ili drugih. Najstrože vam je zabranjeno korištenje bilo kojeg Sadržaja, osim onoga utvrđenog u ovim Uvjetima korištenja, bez pisanog odobrenja vlasnika Sadržaja. Isto tako, upozoravamo vas da će društvo The Coca-Cola Company energično ostvarivati svoje prava intelektualnog vlasništva do krajnjih zakonskih granica, uključujući i pokretanje kaznenog progona.

3. Vaše korištenje internetskog Portala

Društvo The Coca-Cola Company odobrava vam korištenje internetskog Portala na način kako slijedi:

- s izuzetkom slika ljudi ili mjesta, koje su postavljene izvan dijela internetskog Portala pod nazivom „Press Center“ , dopušteno vam je učitavanje, ali samo u nekomercijalne, osobne svrhe s time da također zadržavate sva autorska prava i druge vlasničke obavijesti obuhvaćene Sadržajem;

- zabranjeno vam je koristiti slike ljudi ili mjesta, koje su postavljene izvan dijela stranice pod nazivom „Press Center“ ukoliko niste ishodili pisano dopuštenje društva The Coca-Cola Company;

- Sadržaj u okviru dijela stranice pod nazivom „Press Center“ može se reproducirati samo u uredničke svrhe dnevnih novina, opću nakladu informativnih časopisa, trgovačkih publikacija te radio i tv emisija;

- zabranjeno vam je distribuirati, mijenjati, kopirati (osim u gore navedenim slučajevima), otpremati, prikazivati, ponovno koristiti, reproducirati, objavljivati, licencirati, proizvoditi izvedenice iz, prenositi, prodavati ili na drugi način koristiti Sadržaj bez pisanog odobrenja društva The Coca-Cola Company;

- zabranjeno vam je korištenje internetskog Portala kako bi ste postavljali ili prenosili bilo kakav štetan, prijeteći, lažni, obmanjujući, nasilan, uznemirujući, klevetnički, difamirajući, vulgaran, opscen, sablažnjiv, podjarivački, pornografski ili profani materijal ili svaki materijal koji bi mogao sadržavati ili poticati ponašanje koje se može smatrati kaznenim djelom, ili može dovesti do tužbe za građanskopravnu odgovornost ili na drugi način kršiti bilo koji zakon – društvo The Coca-Cola Company će potpuno surađivati s bilo kojim tijelom koje provodi zakon ili bilo kojim sudskim nalogom kojim se traži ili nalaže društvu The Coca-Cola Company otkrivanje identiteta bilo koje osobe koja postavlja ili prenosi bilo kakvu od gore navedenih informacija ili materijala;

zabranjuje vam se korištenje internetskog Portala za reklamiranje ili bilo kakvo nagovaranje na posao.

4. Zaštita osobnih podataka

Svi osobni podaci (na primjer, vaše ime i prezime, adresa, broj telefona ili adresa elektroničke pošte) koje dostavite na internetski Portal elektroničkom poštom ili na drugi način, društvo The Coca-Cola Company koristit će u skladu s Politikom zaštite privatnosti na internetskom Portalu. Svako drugo priopćenje ili materijal koji stavite na internetski Portal kao što su upiti, komentari, prijedlozi i tome slično smatrat će se da nemaju povjerljivi odnosno vlasnički karakter.

5. Odricanje od jamstava

CJELOKUPNI JE SADRŽAJ PODLOŽAN PROMJENI TE VAM JE ISTI PREDOČEN „TAKAV KAKAV JEST“ BEZ IKAKVOG JAMSTVA BILO KOJE VRSTE , BILO IZRIČITOG BILO KOJE SE PODRAZUMIJEVA, UKLJUČUJUĆI, ALI NE TIME I OGRANIČENO, PODRAZUMIJEVANA JAMSTVA O UTRŽIVOSTI, PODOBNOSTI ZA ODREĐENU SVRHU ILI O NEKRŠENJU. Molimo vas zapazite da neka područja sudske nadležnosti ne dopuštaju izuzeće podrazumijevanih jamstava, tako da se neki od gore navedenih izuzetaka možda neće primjenjivati na vas. Bez ograničenja gore navedenog, društvo The Coca-Cola Company u svakom slučaju ne jamči niti izjavljuje da vašim korištenjem Sadržaja nećete kršiti prava bilo koje od trećih stranaka niti da će Sadržaj biti točan, potpun ili ažuriran. Mi ulažemo sve razumne napore da na internetski Portal uvrstimo točne i ažurne informacije. Međutim, društvo The Coca-Cola Company ne jamči niti izjavljuje ništa u vezi s točnošću, ispravnošću ili pouzdanošću informacija obuhvaćenih Sadržajem. Shodno tome, društvo The Coca-Cola Company ne snosi nikakvu odgovornost ili obvezu u vezi s bilo kakvim propustima ili greškama (uključujući, bez ograničenja, tipografske i tehničke greške) u sadržaju internetskog Portala. Informacije sadržane na internetskom Portalu mogu se mijenjati bez prethodne obavijesti.
Osim toga, u vezi s bilo kakvom raspravom, razgovorima, javnim porukama, prijenosima, oglasnim pločama i sličnim stvarima koje se mogu naći na internetskom Portalu, društvo The Coca-Cola Company ne snosi nikakvu odgovornost ni obvezu koja proizlazi temeljem bilo kakvog štetnog, prijetećeg, lažnog, obmanjujućeg, nasilnog, uznemirujućeg, klevetničkog, ozloglašenog, vulgarnog, opscenog, sablažnjivog, podjarivačkog, pornografskog ili profanog materijala ili svakog drugog materijala koji bi mogao sadržavati ili poticati ponašanje koje se može smatrati kaznenim djelom, ili može dovesti do tužbe za građanskopravnu odgovornost ili na drugi način kršiti bilo koji zakon, a koji se materijal može nalaziti na bilo kojem mjestu na internetskom Portalu.

6. Izuzeće od odgovornosti

INTERNETSKI PORTAL KORISTITE NA VLASTITI RIZIK, TE U TOM SMISLU NI DRUŠTVO THE COCA-COLA COMPANY NI BILO KOJA NJEGOVA PODRUŽNICA, PRIDRUŽENO PODUZEĆE, DUŽNOSNIK ILI DIREKTOR, KAO NI BILO KOJI PREDSTAVNIK ILI DRUGA STRANKA KOJA SUDJELUJE U IZRADI, STVARANJU I POSTAVLJANJU INTERNETSKOG PORTALA NISU ODGOVORNI ZA BILO KOJU IZRAVNU, NEIZRAVNU, KAZNENU, SLUČAJNU, POSEBNU, POSLJEDIČNU ILI DRUGU ŠTETU KOJA PROIZLAZI IZ ILI U VEZI S KORIŠTENJEM OVOG INTERNETSKOG PORTALA ILI SADRŽAJA BILO DA SE TEMELJI NA UGOVORU, PREKRŠAJU, STRIKTNOJ ODGOVORNOST ILI NEČEMU DRUGOM, ČAK I U SLUČAJU UPOZORENJA O MOGUĆNOSTI NASTANKA TAKVE ŠTETE. Molimo imajte na umu da neka područja sudske nadležnosti ne dopuštaju izuzeće određenih šteta, tako da se neki od gore navedenih izuzetaka možda neće primjenjivati na vas.

7. Poveznice s internetskim portalima trećih stranaka

Internetski Portal može sadržavati poveznice s internetskim portalima koje posjeduju i njima upravljaju treće stranke koje nisu društvo The Coca-Cola Company. Takve su poveznice osigurane samo radi vaše koristi. Društvo The Coca-Cola Company ne vrši nadzor te ne snosi odgovornost za sadržaj ili politiku zaštite osobnih podataka ili sigurnost takvih stranica. Bez ograničenja gore navedenog, društvo The Coca-Cola Company posebno odbija svaku odgovornost ukoliko takvi internetski portali:

- krše prava intelektualnog vlasništva bilo koje treće stranke;

- netočni su, nepotpuni ili obmanjujući;

- nisu utrživi ili pogodni za određenu svrhu;

- ne osiguravaju odgovarajuću razinu sigurnosti;

- sadržavaju viruse i druge stvari destruktivne naravi; ili

- su klevetnički ili ozloglašeni.

Društvo The Coca-Cola Company ne potvrđuje sadržaj ili proizvode ili usluge koje se pružaju na tim internetskim portalima. Ukoliko ste uspostavili vezu s tim internetskim portalima ili našim internetskim Portalom, to činite na svoj vlastiti rizik i bez dopuštenja društva The Coca-Cola Company.

8. Kontrola izvoza

Softver kao i drugi materijali sadržani na ovom internetskom Portalu mogu potpadati pod Kontrolu izvoza Sjedinjenih Država. Zakoni Kontrole izvoza Sjedinjenih Država zabranjuju izvoz određenih tehničkih podataka i softvera na određena područja. Tako se nikakav softver s ove stranice ne smije učitati ili izvesti:

- u (ili pripadniku naroda ili građaninu), Kubu, Irak, Libiju, Sjevernu Koreju, Iran, Sudan, Siriju, ili bilo koju drugu zemlju na čiju su robu Sjedinjene Države stavile embargo; ili bilo kojem subjektu koji se nalazi na popisu Ministarstva financija Sjedinjenih Država posebno označenih osoba određene nacionalnosti ili tablice subjekata čije se narudžbe ne primaju Ministarstva trgovine Sjedinjenih Država.

Društvo The Coca-Cola Company ne dopušta učitavanje ili izvoz bilo kakvog softvera ili tehničkih podataka s internetskih Portala bilo kojem od zabranjenih područja sudske nadležnosti temeljem zakona o Kontroli izvoza Sjedinjenih Država.

9. Upozorenja o jeziku u vezi sa dalekovidnim tvrdnjama

Ovaj internetski Portal može sadržavati tvrdnje, ocjene ili predviđanja koja čine dalekovidne tvrdnje u skladu s njihovom definicijom u federalnim zakonima o sigurnosti Sjedinjenih Država. Općenito, riječi „vjerovati“, „očekivati“, „namjeravati“, „ocjenjivati“, „predviđati“, „planirati“, „ću, ćeš, će, ćemo, ćete“ i slične njima označavaju dalekovidne tvrdnje koje općenito nisu povijesne u svojoj naravi. Dalekovidne su tvrdnje podložne određenim rizicima i neizvjesnostima koje se mogu stvarno razlikovati od povijesnog iskustva te sadašnjih očekivanja i planova društva The Coca-Cola Company. Ovi rizici uključuju, ali nisu time ograničeni, našu sposobnost financiranja razvojnih planova, programa ponovne kupovine udjela i općih poslovnih aktivnosti; promjene u poslovnom okruženju industrije bezalkoholnih pića, uključujući i djelatnosti konkurenata i promjene u ukusima potrošača; regulatorne i zakonske promjene; fluktuacije troškova i raspoloživost sirovina; kamatne stope i fluktuacije u deviznim tečajevima; promjene gospodarskih i političkih uvjeta; našu sposobnost osvajanja novih tržišta u razvoju; učinkovitost naših reklamnih i marketinških programa; neizvjesnosti sporova; loše vremenske prilike; i druge rizike razrađene u prijavi trgovačkog društva Komisiji za vrijednosnice i burzu, uključujući naš godišnji izvještaj na obrascu 10-K, koji se može dobiti od Komisije za vrijednosnice i burzu. U svakom slučaju, vi se ne biste trebali nerazumno pouzdavati u takve dalekovidne tvrdnje koje se odnose samo na vrijeme kad su nastale. Društvo The Coca-Cola Company nema nikakvu obvezu javno ažurirati ili promijeniti bilo koju od takvih dalekovidnih tvrdnji.

10. Promjene Uvjeta

Društvo The Coca-Cola Company može u svako vrijeme i bez prethodne obavijesti izmijeniti ove Uvjete korištenja. Svaka vas takva izmjena obvezuje te je stoga potrebno povremeno posjetiti ovu stranicu i pogledati trenutačno važeće Uvjete korištenja.

11. Zakon i sudska nadležnost

Na ove se Uvjete korištenja kao i na vaše korištenje internetskogi Portala primjenjuju zakoni Države Georgia, SAD, neovisno o odabiru zakonskih odredbi. Sudovi opće nadležnosti na području okruga Fulton, Georgia, SAD, isključivo su nadležni za bilo koji i sve sporove koji proizlaze iz, u odnosu na ili u vezi s ovim Uvjetima korištenja i/ili internetskim Portalom ili u sporovima u kojima su Uvjeti korištenja i/ili internetski Portal materijalna činjenica. 

© 2010 The Coca-Cola Company. "Fanta" je registrirana robna marka društva The Coca-Cola Company.