Uvjeti korištenja

Korištenjem ovu Internetsku stranicu slažete se sa sljedećim uvjetima:

Vaš pristup i korištenje Internetske stranice (Stranica), predmet su sljedećih Uvjeta korištenja, usklađenih sa svim zakonima i propisima. Pristupom Stranici i njenim korištenjem prihvaćate, bez ograničenja ili modifikacija, ove Uvjete korištenja te potvrđujete da se svi drugi dogovori između vas i društva The Coca-Cola Company podređuju tom sadržaju. Ako se ne slažete i ne prihvaćate Uvjete bez ograničenja i modifikacija, molimo vas da napustite stranicu.

 

Vlasništvo sadržaja

Internetska stranica i cjelokupni uključeni sadržaj, a osobito svi tekstovi i prikazi (Sadržaj) vlasništvo su i registrirani su od strane The Coca-Cola Company ili drugih subjekata sa svim pripadajućim pravima, osim ako je drugačije izrijekom navedeno u pisanoj formi. Svi Sadržaji, kao što surobna marka, logotip ili uslužna marka, također predstavljaju registrirana i neregistrirana prava intelektzualnog vlasništva The Coca-Cola Company ili drugih subjekata. Korištenje Sadržaja, osim kako je utvrđeno u ovim Uvjetima korištenja, bez dozvole vlasnika Sadržaja u pisanom obliku, strogo je zabranjeno. Također upozoravamo da će The Coca-Cola Company na sve pravom predviđene načine, uključujući i kaznenopravni progon, štititi prava intelektualnog vlasništva.

 

Korištenje Stranice

The Coca-Cola Company dozvoljava korištenje Stranice, pod sljedećim uvjetima:

    Slike se ne smiju postavljati;

    Sadržaj možete preuzeti, ali samo za nekomercijalno i osobno korištenje i pod uvjetom da sačuvate sve obavijesti o autorskim pravima i drugim vidovima vlasništva, koje se nalaze na sadržaju;

    Zabranjeno je distribuirati, mijenjati, kopirati (osim kako je određeno gore), prenositi, izlagati, ponovno koristiti, reproducirati, objavljivati, licencirati, stvarati izvedene radove, prenositi, prodavati ili na neki drugi način koristiti Sadržaje bez pisane dozvole društva The Coca-Cola Company;

    Zabranjeno je koristiti Stranicu za postavljanje ili prenošenje materijala, koji krše ili ugrožavaju nečija prava, koji su lažni , antagosnistični, neprikladni, dosađujući, klevetnički, koji nekoga ogovaraju, vulgarni su, skandalozni, potpirujući, pornografski, ili drugih materijala koji bi mogli pripremati, poticati, pomagati ili predstavljati djelovanje koje bi se moglo pravno tretirati kao kazneno djelo, kao osnov za građansku pravnu tužbu ili kao bilo koje drugo kršenje zakona. The Coca-Cola Company će u potpunosti surađivati s nadležnim tijelima i/ili u sudskim postupcima u kojima bi se moglo zahtijevati i razotkrivanje identiteta osobe koja je postavila ili prenosila takve informacije ili materijal;

    Zabranjeno je koristiti Stranicu za svrhe oglašavanja ili u komercijalne svrhe.

 

Privatnost

Svi osobni podaci (npr. ime, adresa, telefonski broj ili adresa elektronske pošte), što ih prosljeđujete na Stranicu putem elektronske pošte ili na neki drugi način, koristit će se u skladu s ravilima koja reguliraju materiju privatnosti podataka i koja su objavljena naStranici.

 

Isključenje jamstava

INTERNETSKA STRANICA I SVA PROGRAMSKA OPREMA, USLUGE, SADRŽAJ I KORISNIČKI SADRŽAJI, KOJI SU NA RASPOLAGANJU NA STRANICI, PODLOŽNE SU IZMJENAMA. OSIGURANE SU ZA VAS "KAKVE JESU", BEZ JAMSTAVA BILO KOJE VRSTE, BILO IZRIČITIh ILI POSREDNIH, A OSOBITO ONIH KOJA BI SE ODNOSILA NA PRODAJU, ILI NA ODGOVARANJE ODREĐENOJ SVRSI.

Molimo, imajte u vidu da neka zakonodavstva možda ne dozvoljavaju isključenje naznačenih jamstava i zato neka gornja isključenja za vas možda ne vrijede. Ne dirajući gore navedeno, The Coca-Cola Company ne izjavljuje niti jamči da korištenjem Sadržaja korisnik neće kršiti kakva prava tre

ih stranaka, niti da će Sadržaj biti točan, potpun ili ažuran.. Osim toga, s pozivanjem na rasprave, brbljaonice, objave, prenose, elektronske table za obavijesti i slično, The Coca-Cola Company ne preuzima nikakve zakonske ili druge odgovornosti, koje bi proizlazile iz bilo kakvih prekršajnih, prijetećih, lažnih, zavađajućih, neprimjerenih, uznemirujućih, uvredljivih, ogovarajućih, vulgarnih, skandaloznih, potpirujućih, pornografskih odnosno bilo kojih drugih materijala koji bi mogli pripremati, poticati, pomagati ili predstavljati djelovanje koje bi se moglo pravno tretirati kao kazneno djelo, kao osnov za građansku pravnu tužbu ili kao bilo koje drugo kršenje zakona.

 

Isključenje odgovornosti

OVU STRANICU KORISTITE NA VLASTITU ODGOVORNOST. THE COCA-COLA COMPANY, NJENA POVEZANA DRUŠTVA, DRUGI SUBJEKTI KOJI SU UKLJUČENI U STVARANJE ILI PRODUCIRANJE INTERNETSKE STRANICE, KAO I NJIHOVI POJEDINI DIREKTORI, SLUŽBENICI, ZAPOSLENICI, AGENTI, DIONIČARI, LICENCORI TE PREDSTAVNICI, NISU ODGOVORNI ZA BILO KAKVU VRSTU ŠTETE KOJA BI MOGLA IZVIRATI IZ INTERNETSKE STRANICE ILI BI BILA POVEZANA S NJENIM KORIŠTENJEM ILI NJENIM SADRŽAJEM, BEZ OBZIRA NA OSNOV ODGOVORNOSTI ZA TAKVU ŠTETU PA ČAK I AKO SU NAVEDENI SUBJEKTI BILI OBAVIJEŠTENI O MOGUĆNOSTI TAKVE ŠTETE. Molimo, imajte u vidu da neka zakonodavstva možda ne dozvoljavaju takva isključenja odgovornosti pa zato neka od gornjih isključenja za vas možda ne vrijede.

 

Povezivanja s internetskim stranicama tre

ih stranaka

Internetska stranica može sadržavati povezivanja (linkove) na internetske stranice koje su u vlasništvu ili upravljanju drugih osoba, a ne The Coca-Cola Company. Takva povezivanja su na raspolaganju samo u vašu korist. The Coca-Cola Company ne nadzire i ne odgovara za sadržaje, privatnost ili sigurnost na tim lokacijama. Ne dirajući gore navedeno, The Coca-Cola Company izričito od sebe otklanja bilo kakvu odgovornost, a naročito:

 

    • ako takve stranice krše prava intelektualnog vlasništva bilo koje treće stranke;

    • ako su netočne, nepotpune ili zavađajuće;

    • ako nisu prikladne za prodaju ili za određenu namjenu;

    • ako ne osiguravaju odgovarajuću sigurnost;

    • ako sadrže viruse ili druge stvari destruktivne prirode;

    • ako su uvredljive ili ogovarajuće.

 

The Coca-Cola Company ne potvrđuje sadržaje ili bilo koje proizvode ili usluge, koje su na raspolaganju na takvim stranicama. Ako uspostavite povezivanje s takvim internetskim stranicama, to činite na vlastitu odgovornost i bez dozvole od The Coca-Cola Company.

 

Revizija Uvjeta korištenja

The Coca-Cola Company može u bilo kom trenutku i bez najave izmijeniti ove Uvjete korištenja i ažurirati informacije na njima. Tim izmjenama ste vezani, stoga biste trebali periodički posjećivati ovu stranicu, radi upoznavanja s tekstom važećih Uvjeta korištenja..

 

Mjerodavno pravo i nadležnost

Ove Uvjete korištenja i vaše korištenje Stranice regulira pravo Republike Hrvatske. Stvarno nadležni sud u Zagrebu bit će nadležan za svaki spor koji proizlazi, povezan je,ili je u vezi s ovim Uvjetima korištenja i /ili ovom Internetskom stranicom. Pravna osoba koja je operator Internetske stranice je S.A. Coca-Cola Services N.V. Brussels, Belgium